Školní vývěska

Kamerový systém

Na budově školy jsou instalovany kamery, které sledují hlavní vchodové dveře. Účelem instalace těchto kamer je ochrana žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a prevence proti jejich ohrožení, dále pak ochrana majetku školy a prevence proti vandalismu. Záznam kamery je uchováván po dobu 10 dnů a přístup k němu má ředitelka školy, v odůvodněných případech i orgány činné v trestním řízení. Na dalších místech kamerový systém na naší škole není.

Třídní schůzky ZŠ

v úterý 19. 11. 2019 proběhnou formou osobních konzultací od 14.00 hodin do 16.00 hodin.

Zápis do MŠ

9. 5. 2019 od 14.00 hod. do 16.00 hod. S sebou si prosím doneste rodný list dítěte a občanský průkaz. Je možné vyzvednout si formuláře k vyplnění v MŠ od 12. 4. 2019. Více informací k zápisu do MŠ čtěte v záložce Ke stažení. Děkujeme.

Ředitelské volno

se vyhlašuje pro žáky ZŠ na dny 2. a 3. 5. 2019.
MŠ bude uzavřena 2. a 3 .5. 2019 z organizačních a provozních důvodů.

Zápis do 1. třídy ZŠ

10. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. S sebou si prosím doneste rodný list dítěte a občanský průkaz. Více informací naleznete v záložce Ke stažení - soubor Zápis do 1. třídy ZŠ.

Projekt - Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice

Škola realizuje projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008977 s názvem Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II., který je finančně podporován Evropskou unií a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Projekt je realizován od 1. 10. 2018 a předpokládaný konec je plánován na září 2020. Plakát k publicitě projektu je k nahlédnutí v záložce Ke stažení.

Pověřenec GDPR

Mgr. Šimon Vlček

Den otevřených dveří v 1. tř. ZŠ

Vážení rodiče,
ve dnech 8. 4. 2019 od 7.45 - 9.30 hodin (první dvě vyučovací hodiny) si můžete přijít prohlédnout prostory 1. ročníku a účastnit se výuky.
Těšíme se na Vás.

Úřední hodiny o prázdniny

Pondělí: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Po předchozí telefonické domluvě je možné dohodnout se i na jiný den a čas.
606 081 285, 608 003 021
Děkuji, Gondeková

Třídní schůzky

V úterý 22. 11. 2016 se uskuteční třídní schůzky ZŠ od 14.00 - 16.00 hodin formou osobních konzultací.

Rozpočet 2017 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Oba dokumenty jsou k nahlédnutí vpravo nahoře v záložce Ke stažení.

Vyhodnocení sběru papíru

V záložce Ke stažení, vpravo nahoře, si můžete stáhnout pdf soubor s výsledkovou listinou našich sběračů. Velmi děkujeme a gratulujeme!!! Vyhodnocení a předání cen dětem proběhne v pátek 17. 6. 2016 od 10.00 hodin v tělocvičně.

Konec sběru papíru

Poslední termín pro sběr papíru bude v úterý 7. 6. 2016, z důvodu vyhodnocování soutěže a nákupu cen pro děti. Poté začneme až v příštím školním roce 2016/2017. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení do MŠ 16/17

V záložce vpravo nahoře Ke stažení si můžete prohlédnout výsledky o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2016.

Třídní schůzky ZŠ

V pondělí 25. 4. 2016 proběhnou v ZŠ třídní schůzky od 14.00 - 16.00 hodin formou osobních konzultací.

Oznámení - rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

V záložce Ke stažení vpravo nahoře si můžete otevřít dokument.

Vyhlášení termínu a doby zápisu do 1. ročníku ZŠ Liběšice.

8. 2. 2016 - 14.00 - 17.00 hodin. Více viz záložka Ke stažení, vpravo nahoře.

Školní ples

ZŠ a MŠ Liběšice a Obec Liběšice Vás srdečně zvou na Školní ples, který se uskuteční v Tuchořicích na sále 6. 2. 2016 od 20.00 hodin. O kulturní program se postarají naši žáci a HD zLouni, k tanci a poslechu bude hrát North Big Band z Litvínova. Předprodej vstupenek v ZŠ a MŠ již zahájen :) Plakát ke stažení vpravo nahoře v záložce Ke stažení. Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ a MŠ + starosta Liběšic ;)

Třídní schůzky ZŠ

V pondělí 16. 11. 2015 od 14.00 - 16.00 hodin proběhnou třídní schůzky pro žáky ZŠ formou osobních konzultací.

Vyhodnocení kaštanů

V záložce vpravo nahoře Ke stažení si můžete prohlédnout výsledkovou listinu nejlepších sběračů kaštanů :)

Informace o uzavření MŠ a ŠD

Uzavření MŠ o vánočních prázdninách 2015 a uzavření ŠD o podzimních a vánočních prázdninách 2015 - více v záložce vpravo nahoře Ke stažení.

Výroční zpráva

V záložce Ke stažení naleznete v kapitole Aktuálně "Výroční zprávu o činnosti školy za období školního roku 2014/2015". http://zsmslibesice.cogito.cz/download/page281.pdf

Škola získala peníze :)

Naší škole byl schválen projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice, projekt je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Získali jsme celkem 219 189,- Kč., které škola využije na vzdělávání paní učitelky AJ v zahraničí, dále na týdenní stáž paní učitelky ve Slovenské republice a na podporu čtenářských dílen (vzdělávání pedagogů a nákup knih pro děti).
Realizace projektu: 1. 7. - 31. 12. 2015

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2015 od 7.45 hodin proběhne v I. třídě slavnostní přivítání prvňáčků. Zároveň bychom chtěli pozvat i Vás, rodiče druháčků, neboť od tohoto školního roku 2015/2016 přecházíme v matematice na jiné učebnice, ale především na úplně odlišné pojetí výuky matematiky.

Po přivítání prvňáčků chystáme malou ochutnávku toho, jakým způsobem bude vedena výuka matematiky v 1. a 2. ročníku.
Budeme se těšit na společné setkání.

Úřední hodiny o prázdniny

Vždy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy, v době od 8.00 do 15.00 hodin, na telefonních číslech 606 081 285 nebo 608 003 021. Děkuji Gondeková

Úplata za MŠ

Pro školní rok 2015/2016 zůstává úplata za předškolní vzdělávání v částce 250,- Kč. Více v záložce Ke stažení.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 24. 6. - 30. 6. 2015 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Více informací, prosím, čtěte v záložce Ke stažení. Děkuji M. Gondeková

Uzavření MŠ

V záložce Ke stažení naleznete pdf dokument Uzavření MŠ. Z organizačních a provozních důvodů bude MŠ uzavřena od středy 24. 6. 2015 do pátku 31. 7. 2015. Více informací v záložce Ke stažení. Děkuji za pochopení. Michaela Gondeková

Třídní schůzky ZŠ

se uskuteční formou konzultací od 14.00 do 16.00 hodin v úterý 28. 4. 2015.

Oznámení - přijetí do MŠ

V záložce Ke stažení naleznete dokument PDF - Oznámení o výsledku přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2015/2016.

Zápis do MŠ

Ve středu 8. 4. 2015 se uskuteční zápis do mateřské školy v době od 14.00 - 17.00 hodin. Více informací čtěte v záložce Ke stažení v dokumentech pdf.
Děkuji

Oznámení - přijetí k zákl. vzděl.

V záložce Ke stažení naleznete pdf dokument Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis se uskuteční v pondělí 9. 2. 2015 od 14.00 do 17.00 hodin. Více informací čtěte v dokumentu pdf v záložce Ke stažení. Děkuji M. Gondeková

Vyhodnocení sběru kaštanů

soubor naleznete v záložce Ke stažení

Uzavření MŠ o vánočních prázdninách

Vážení rodiče, v záložce Ke stažení si můžete stáhnout pdf dokument - http://zsmslibesice.cogito.cz/download/page180.pdf s informací o uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin 2014.

Uzavření ŠD o podzimních a vánočních prázdninách

V záložce ke stažení - http://zsmslibesice.cogito.cz/ke-stazeni/?arc=21 si můžete stáhnout pdf dokumenty s informacemi o uzavření školní družiny v době podzimních a vánočních prázdnin 2014.

Výroční zpráva 2013/2014

Dokument je k nahlédnutí v záložce "Ke stažení" vpravo nahoře.

Volby do školské rady

Rozhodnutí ředitele školy Volby do školské rady dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. V souladu s ustanovením §167 a s Volebním řádem školské rady při základní škole a mateřské škole Liběšice, zřízené obcí Liběšice, ustanovuji termín voleb do školské rady na 30. 9. 2014 (volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy) a na 26. 9. 2014 (volba zástupce pedagogických pracovníků školy). Současně jmenuji členy volební komise pro volbu do školské rady: Růžková Valentina Kolářová Hana Mlčoušková Alena V Liběšicích dne 16. 9. 2014 Mgr. Michaela Gondeková zástupce statutárního orgánu.

Kandidáti zástupců nezletilých žáků - vo

Kandidáti: Pavel Gruncl a Alena Marešová. Volby proběhnou v úterý 30. 9. 2014 v 16.00 hod v jídelně školy.

Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

Zápis do MŠ Sluníčko Liběšice se uskutečnil ve čtvrtek 3. dubna 2014. Pro školní rok 2014/15 bylo obsazeno všech 14 volných míst v souladu s kritérii pro přijímání dětí. Ta jsou na stránkách školy ve složce "Dokumenty".

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito